Verzenden & retourneren

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levertijden

Tijdens de feestdagen zijn er afwijkende levertijden en kan uw bestelling later worden geleverd.
Hieronder hebben wij kort weergegeven wat onze levertijden zijn op dit moment. De levertijden zijn onder voorbehoud van de voorraad en ontvangst van betaling.

U heeft voor 17:15 uur
besteld op:
 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

U ontvangt uw bestelling
naar verwachting op:
 
woensdag donderdag vrijdag zaterdag dinsdag dinsdag
dinsdag

Het kan voorkomen dat 1 of meerdere producten van uw bestelling niet voorradig zijn. In dit geval wachten wij maximaal 3 werkdagen tot wij de bestelling verzenden, ook als deze niet compleet is en wij de overige producten naleveren. Wij brengen u hier uiteraard van op de hoogte per e-mail en zullen, voor zover bekend, de nieuwe levertijd vermelden. Mocht dit voor u niet gunstig uitvallen, dan kunt u ervoor kiezen dit gedeelte van de order te annuleren, zodat wij u het verschuldigde bedrag retourneren.

Zendingen  binnen Nederland

De zendingen binnen Nederland bedrag 4.95 EUR tot een bedrag van 25 EUR in uw order. Boven de 25 EUR betaalt u voor een verzending binnen Nederland geen verzendkosten.

 

Zendingen naar Belgie

De zendingen naar Belgie bedrag 9,07 EUR tot een bedrag van 75 EUR in uw order. Boven de 75 EUR betaalt u voor een verzending naar Belgie geen verzendkosten.
 

Artikelen retourneren

U heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen deze te retourneren na overleg met Drogisterij.nl. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren, binnen 14 dagen na ontvangst terug, vergezeld van de koopbevestiging, factuur of pakbon en in een deugdelijke verpakking.

Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzendingen komen voor uw rekening en worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag tenzij het een duidelijke fout van Drogisterij.nl betreft.

Persoonlijke en Bederfelijke Producten (Bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: Afslankproducten, Intieme producten, Cremes, Parfums, Erotiek en Vitamines) kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking verzegeld is.

Als u een artikel ontvangt dat niet naar behoren functioneert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via info@drogisterij.nl met vermelding van het ordernummer en de naam van het desbetreffende artikel. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en indien nodig een vervangend product toesturen.

Verkeerde artikelen ontvangen

Bij ontvangst van een verkeerd artikel controleert u eerst welk artikel u heeft besteld en welk artikel is bevestigd via de e-mail. Komt dit niet overeen met de ontvangen artikelen, dan verzoeken wij u binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen via info@drogisterij.nl.

Het adres voor retourneren is:

Drogisterij.nl
Winkelcentrum 43
4873AC
Etten-Leur

Klachten?

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.

Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.

Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.

 

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken

en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

Drogisterij.nl
Winkelcentrum 43
4873AC
Etten-Leur


+31 (0)76-5023080

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar drogisterij.nl bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).